قفل هوای مدل رامک

طريقه ساخت

وسايل لازم (براي دو قفل هوا):

 • خودكار، با مقطع لوله شش ­ضلعی ترجيحا شفاف، يك عدد
 • سرنگ تزريقات 20 cc، دو عدد
 • شيلنگ پلاستيكی ترجيحا شفاف، تقريبا 30 cm (با قطري كه لوله خودكار، درون آن فيت، جاشود)، دو عدد

(شکل 1)

ابزار لازم:

 • چسب مايع (دوقلو)
 • چسب نواری بیرنگ
 • چاقو
 • انبر دست

1- مراحل ساخت:

1- 1

سرپوش، ته ­خودکار و مغزی خودكار را درآورده، دور بيندازيد. با استفاده از كارد ميوه خوری (ترجيحا اره ای)، از روی سوراخ كوچكی كه به ­منظور ورود هوا روی بدنه خودكار ايجاد شده است، آنرا ببريد. حال شما خودكار را به دو قسمت تقسيم كرده ­ايد كه يكی بلندتر (با سر مخروطي) و ديگری كوتاه­تر است. دو قسمت را كنار هم بگذاريد و اضافه طول نيمه بلندتر را (از قسمت مخروطی آن) ببريد و دور بيندازيد. در اين مرحله شما دو قطعه هم­ طول داريد كه سر و ته هر كدام از آنها، يك مقطع شش­ ضلعي میباشد (شكل­هاي 2 و 3).

1- 2

به اندازه عرض يك انگشت، از هر كدام از دو لوله ببريد، و پليسه ­های سر و ته دو لوله كوتاه و دو لوله بلند را با چاقو بتراشيد (شكل 3). اين پليسه ­ها میتوانند هنگام جازنی شيلنگ، باعث پارگی و از كارافتادگی قفل هوا شوند.

1- 3

پيستون سرنگ را خارج كرده، دور بيندازيد. زبانه اتصال سوزن سرنگ را نيز از ته سيلندر سرنگ بچينيد. در ته سيلندر سرنگ، با استفاده از چاقو، سوراخ گردی ايجاد كنيد كه لوله­ های خودكار درون آن جا شوند.

نكات:

 • اگر بتوانيد سوراخ را طوري ايجاد كنيد كه لوله خودكار بصورت فيت در سوراخ جا شود، كمك زيادی به كيفيت محصول نهايی خود كرده­ايد (شكل 4 ، لوله كوچك درون سيلندر سرنگ).
 • هنگام سوراخ كردن، به سادگی ممكن است كنترل چاقو از دستتان در برود و بدنه سرنگ را چاك بدهد. در اينصورت، سرنگ را دور بيندازيد و يكی ديگر انتخاب کنید.
 • در راستای بند قبل، ممكن است فرار تيغه چاقو دستتان را هم ببرد. احتياط كنيد!
 • پس از سوراخ كردن ته سرنگ، پليسه­ هاي لبه سوراخ را با دقت بتراشيد.

1- 4

لوله ­های كوتاه و بلند را در دوسر شيلنگ فرو كنيد، سپس سر ديگر لوله كوچكتر را (حتی ­المقدور بصورت قائم) كمی درون سوراخ ته سيلندر سرنگ فرو كرده، مرز تماس لوله و سرنگ را با چسب، هوابندی كنيد (شكل 5).

نكات:

 • حتما اول لوله كوچكتر را در شيلنگ جاكرده، سپس سر ديگر آنرا در سرنگ جا كنيد. جا به­ جا انجام دادن مراحل فوق، به دليل مقاومت كم بدنه سرنگ، باعث گشاد شدن سوراخ آن میشود.
 • اگر احتمال مي­دهيد لوله ­ها از شيلنگ خارج شوند يا اينكه اتصال آنها هوابند نيست، محل اتصال آنها را با چسب هوابندی كنيد.
 • حين چسب ­زدن، سوراخی كه در كف سرنگ برای اتصال سوزن سرنگ تعبيه شده را هم بپوشانيد.

وقتی چسب خشك شد، با دميدن در سيستم، از هوابند بودن آن ­اطمينان حاصل كنيد.

1- 5

شيلنگ را به سمت بالا برده، به پايين برگردانيد و با چسب نواری آنرا دور قسمت وسط سرنگ محكم كنيد (شكل 6).

نكات:

 • در خم اول، شيلنگ را تا جايی به بالا برگردانيد كه خم آن، باعث بسته شدن مجرای آن ­نگردد (موقعيت نشان داده شده با پيكان سفيد).
 • در خم دوم، طوری سر شيلنگ را به پايين برگردانيد كه خم شيلنگ از لبه بالايی سرنگ بيرون نزند (موقعيت نشان ­داده شده با پيكان زرد).
 • شيلنگ را آنقدر پايين بكشيد تا لبه اتصال آن ­به لوله، هم­ عرض كف سرنگ واقع شود (خط­ چين).
 • قفل هوای شما آماده است. يكبار آنرا آب كنيد و خروج جريان آب را از آن ببينيد.
 • اگر در خم دوم، شيلنگ از لبه بالايی سرنگ بالا بزند، با پركردن قفل، جريان آب از آن خارج نخواهد شد (میتوانيد بگوييد چرا؟).

2- فاكتورهاي طراحي

2- 1 طول لوله قفل هوا

هرچقدر طول لوله بيشتر باشد، فشار گاز درون بشكه­ ای بيشتری برای هل دادن گاز و مايع درون قفل هوا نياز است.

مثال اين امر شيلنگ ­های حياط است: به سادگی ميتوان از يك سر شيلنگ به ­طول كم دميد تا هوا از آن خارج شود؛ ولي اگر طول شيلنگ زياد باشد فشار دمش عضلات ريه قادر به هل دادن هوای درون شيلنگ نخواهند بود.

پس اگر طول لوله قفل را خيلی زياد بگيريد، نياز به فشار بيشتری در بشكه خواهيد داشت تا قفل عمل كند. يادتان باشد كه هدف از قفل هوا جلوگيری از ازدياد فشار در بشكه است.

2- 2 مقطع عبور سيال در قفل

هر قسمت از مسير، كه مقطع لوله تنگ شود، نياز به فشار بيشتری برای رد شدن گاز خواهد داشت.

مثال: حين فوت كردن، هر چقدر مجرای خروج هوا از لبهايتان را تنگ­تر كنيد، نياز به فشار بيشتری براي دميدن داريد.

پس مواقع خم كردن لوله (خم­هاي نشان داده شده در شكل 6 با پيكان سفيد يا زرد)، مراقب باشيد مجرای لوله در اثر خم،‌ تنگ نشود. هر چقدر اين مجرا تنگ تر شود، فشار گاز درون بشكه­ ای بيشتری برای عملكرد قفل هوا نياز داريد كه نفی ­كننده فلسفه استفاده از قفل هواست.

2- 3 بنابراين شما با يك مشكل بزرگ مواجه هستيد:

هر چقدر طول لوله را بيشتر كنيد، ميتوانيد خم بزرگتری در موقعيت ­هاي پيكان داشته باشيد كه معنای آن اجتناب از تاشدن و در نتيجه تنگ شدن مجراست. از طرف ديگر، طول بيشتر به ­معنای فشار بيشتر درون بشكه هم هست. اين وسط، شما بايد حد بهينه را پيدا كنيد كه به اصطلاح نه سيخ بسوزد نه كباب! راه حل آن، پيدا كردن ارتجاعی ترين شيلنگ ممكن است. در قطری از شيلنگ كه به لوله خودكار فيت شود، جنس شيلنگي كه ارتجاعی ­تر باشد و در اثر خم كمتر بشكند، مناسب تر است. دليل آنكه در بالا، طول شيلنگ "تقريبا" 30 cm قيد شد هم همين است (شكل 7).

متاسفانه شيلنگی كه من استفاده كردم، براي منظور مخصوصي استفاده مي­شود كه در دسترس عموم نيست؛ بنابراين در اين باره نمیتوانم كمكی به دوستان كنم.

3 - توضيحات تكميلي:

3- 1

در عمل، براي آب كردن قفل، تا اندازه ­ای درون آن آب بريزيد كه سطح آب تقريبا تا وسط سرنگ برسد. مقدار بيشتر آن باعث بيرون پاشيدن آب در اثر خروج گاز شده و در مقدار كمتر، ممكن است آب قفل ظرف چند ساعت تبخير شده، قفل هوا را خالی كند. در اين وضعيت، حجم آبگيری قفل تقريبا 25 cc است.

3- 2

كوچك بودن مقطع لوله خودكار اين اجازه را بشما مي­دهد كه بتوانيد آنرا روی ابعاد مختلف درب ظرف تخمير سوار كنيد. خود من از اين قفل هوا روی ظرف­هاي 1، 5 ، 10، 20، 30 و 60 ليتري استفاده كرده ­ام و مشكلی نداشت.

3- 3

اگر مقدار گاز خروجی در بشكه ­های حجيم خيلی زياد بود، میتوانيد چند قفل هوا روی آن نصب كنيد.

3- 4

براي نصب، بهترين روش سوراخ كردن درب بشكه با استفاده از هويه است. وقتی هنوز پلاستيك درب داغ و نرم است، لوله خودكار را در آن فرو كنيد. شش­ ضلعی بودن مقطع خودكار باعث میشود وقتی مذاب پلاستيك خشك شد، آنرا محكم نگهدارد و قفل هوا در سوراخ نچرخد. بعد دور لوله را در محل تماس با درب، با چسب هوابندی كنيد. اگر دقت كنيد، ميبينيد در شكل 6، موقعيت پيكان، بالاتر از سر اتصال به بشكه لوله ­است. بنابر اين هنگام نصب قفل، دقت كنيد لوله را آنقدر در سوراخ جا بزنيد كه خم فشرده نشود (مجراي لوله تنگ نشود).

3- 5

از اين قفل ميتوانيد چند بار استفاده كنيد. كافيست پس از هربار تخمير آنرا از جا در بياوريد و بشوييد. سوراخ بجا مانده روی درب بشکه را هم ميتوانيد چسب بگيريد.

این ابتکار دوست عزیز سعید ه. میباشد. تصاویر و مقاله آنرا نیز ایشان تهیه کرده اند و با آنکه از ساده ترین ابزار استفاده شده ، باید اذعان نمود که از ابزارهایی نظیر اره دستی و مته برقی نیز میتوان استفاده نمود ولی این دوست عزیز با حداقل امکانات قفل هوای رامک را تهیه نموده اند. امید آنکه در آینده شاهد همکاریهای بیشتری با ایشان باشیم. اگر دوستان سوالی داشتند مانند گذشته ، مسلما ایشان پاسخگوی دوستان خواهند بود. همچنین با عرض معذرت در دستکاری مختصر مقاله.

برچسب‌ها: ,

25 Comments:
Anonymous هادی said...
اقا واقعا کارتون درسته . من تازه با شما اشنا شدم این همه اطلاعات .این همه علم و هنر اونهم مجانی در اختیار مردم میگزارید واقعا اینجور ادمها خیلی کم پیدا میشه.دست مریزاد.قفل هوا هم فکر میکنم کاملترین قفل هوا باشه که من از همینجا دست مبتکر شو میبوسم .فقط عکس شماره دوم باز نمیشه.

Anonymous ناشناس said...
با اجازه ساقي
دوست عزيز هادي
از لطف شما نسبت به خودم ممنونم. عكس دوم هم چيز مهمي نيست. همون شرح بند 1-1 رو بخونيد، انگار عكس شماره 2 رو ديديد.
با احترام – سعيد ه.

Anonymous ناشناس said...
اقا دمتون گرم .این قفل هوا هم خیلی کوچیک و جمه جور هستش و مفید .دست مبتکرشم درد نکنه

Anonymous ناشناس said...
با سلام خدمت ساقی. ساقی جان من میخواستم امروز برای اولین بار شراب بزارم که همه وسایل اماده بود حتی همین قفل هوای اقا سعید هم درست کردم فقط مشکل من همون مخمر بود که رفتم شیرینی فروشی و گفتم که مخمر شیرینی میخوام اول نفهمید بعد گفتم پودر مایه خمیر میخوام یه پودری مثل ارد بهم نشون داد /البته من گفتم برای شراب میخوام/گفت این نگه دارنده شیرینی هست .من هم موندم چیکار کنم ولی اون به من گفت برای شراب مایه خمیر بهتره که منم اومدم به شما بگم که دقیقا منظور چیه؟البته بیکینپودر هم داشت.خیلی ببخشید از این سوال فکر میکنم تکراری.

Anonymous ناشناس said...
با اجازه ساقي
دوست عزيز ناشناس پست 08/11/11:
"خمير مايه"، "مايه خمير" و "مخمر" هر سه تا يكي هستند؛ اما بيكينگ پودر فقط براي كربناسيون است و بس. اگه از نزديك به مخمر نگاه كنيد، يبينيد كه "عموما" به شكل قهوه اي كمرنگه. با دقت بيش تري كه بهش نگاه كنيد ميبينيد از ميله هاي خيلي ريز تشكيل شده. ارجحيت داره از مخمر فله استفاده نكنيد و از اونها كه در بسته بندي هاي آلومينيومي فروخته ميشه بخريد كه میتونید از فروشگاه های فروشنده لوازم کیک و شیرینی پزی تهیه کنید. من از بسته هاي 100 گرمی اون استفاده ميكنم.
شكل مخمر رو ميتونيد در لينك زير ببينيد:
http://meysara3.blogspot.com/2007/11/blog-post_9602.html
ضمنا ميتونيد مقداري از مخمر رو فعال كنيد، ببينيد نتيجه چي ميشه. اگه فعال شد، ديگه حله!
براي فعال كردن، مقدار 4 تا 5 گرم (دو قاشق چايخوري) رو در يك ليوان آب كه با دو قاشق غذاخوري شكر شيرين شده (در دماي معمولي)، حل كنيد. در ظرف رو جوري بگذاريد كه چيزي از بيرون توش نره؛ ولي گاز ازش خارج بشه. اگه بعد از نيم ساعت روي مايع رو كف گرفت (شكل لينك زير)، مخمر شما، مخمر هست و فعال شد:
http://meysara3.blogspot.com/2007/11/blog-post_3977.html

با احترام – سعيد ه.

Anonymous ناشناس said...
اقا سعید خیلی ممنون .من دوباره رفتم یک مغازه ای که جنس هاش همه از دبی و کویت میومد دل رو زدم به دریا گفتم برای تهیه شراب میخوام که به طور اتفاقی اونها هم اهل می و شراب بودن کهیک قوطی خارجی به من دادن که گفتن ما برای ابجو و شراب از این استفاده میکنیم و گفت تولید الکل میکنه.و اینجوری مشکلم حل شد .بازم ممنون خیلی اقایی

Anonymous ناشناس said...
سلام خدمت ساقی عزیز

من ددد هستم که قبلا من رو راهنمایی کردید اگه یادتون باشه. میخواستم اگه بشه یه مقاله راجع به افزودنی ها به شراب عسل یا شکر بگید. فکر کنم چیزایی مثل گلاب و ... بشه میخواستم نظر شما رو بدونم ممنون

Anonymous مغ بچه said...
درود.
ساقیا دستمون به دامنت دستور العمل لیکور سیب یا مارتینی سیب(apple martini) را در صورت امکان آپ لود کنید.

Anonymous ali56 said...
با سلام به ساقي و تشكر از زحمات بيدريغش و با اجازه بزرگترها!
من شراب هويج را طبق دستور شما ريختم نتيجه چگالي سنجي اوليه 1.08 و پيش از سيفون كردن 1.01 بود.بعد از سيفون كردن و نصب قفل هوا هيچگونه اثري از فعاليت قفل هوا مشاهده نميشود آيا مشكلي در كار پيش اومده يا نه
باز هم متشكرم.

Anonymous omid said...
با توجه به نزدیک بودن شب یلدا
http://www.wikihow.com/Make-a-Vodka-Watermelon

Anonymous عليرضا said...
سلام اميدوارم خوب باشين من از تجربيات شما خيلي استفاده كردم و دارم شرابي از انگور تهيه ميكنم كه الان در نوزدهمين روز مرحله اول ميباشم چون يخوام كه شرابم الكل بيشتري داشته باشه در روز هفدهم مقدار كمي شكر به آن اضافه كردم البته روز اول هيچ شكري به آن نزده بودم حالا سوال دارم اول اينكه آيا با افزودن شكر در روز 17 آيا مشكلي براي آن بوجود مياد؟ و حداكثر چند روز ديگه ميتونم در مرحله اول و در دماي 22 درجه باقي بمونم؟ با تشكر مجدد

Anonymous S.B said...
با سلام من مدت هاست که خواننده ی سایت شما هستم واز مطالب بسیار عالی شما تشکر می کنم. چندتا سوال دارم که می خواستم بپرسم:
1-اگر شراب را در ظرف سفالی که از داخل لعاب خورده درست کنم مشکلی پیش نمی یاد یعنی طعم آن تغییر نمی کنه؟
2-اگر هر دو مرحله ی شراب سازی در ظرف شیشه ای باشد چی؟
و آخرین
3-جدانکردن دانه های انگور آیا مشکلی پیش نمی آورد؟
پیشاپیش متشکرم

Anonymous soheil said...
سلام به ساغی خوش ذوق
من بی می ناب زیستن نتوانم
بی باده کشید بارتن نتوانم
من بنده ان دمم که ساغی گوید
یک جام دگر بگیر ومن نتوانم
من عرق خرما رامطابق انچه شما گفتید کشیدم 35٪ درجه الکلی ان شد طعم ان هم بد نیست ولی با وجود این که درجه حرارت رازیاد نکردم یک مقداری کدر شده است می خواستم بدانم این مورد طبیعی است یا نه واین که غیر اززغال از فیلتر دیگری جهت زلال کردن محصول وجود داردیانه ممنون

Blogger soheil said...
سلام به دوستان
از انجائی من در شهرستان زندگی می کنم
آب سنج یا شیرینی سنج گیرم نیومده
امکان ان هست اگر ادرسی درتهران دارید به من بدید ممنون می شم

Blogger انتهورا said...
با سلام به دوست عزیز د د د
همانگونه که در مقاله شراب عسل به توضیح آمده هر گونه مواد معطر را میتوان به شراب (البته در مرحله دوم) اضافه نمود. نوشتن مقاله اضافی و یا اضافه کردن بیش از 8 نوع شراب آنهم از یک ماده قدری زیادی میشود. به سلیقه و دهان مزه خود مراجعه کنید و هر گونه ماده معطری را که صلاح میدانید از لینک همان مقاله اسنخراج و بکار برید. مسملا موفق خواهید بود.
ساقی

Blogger انتهورا said...
با سلام به دوست عزیز مغ بچه
متاسفانه اشکال بزرگی در تهیه مقالات انواع کوکتل موجود است که حقیر را از ادامه نوشتن مقالات راجع به آن وامیدارد. میدانید که مواد اولیه بسیاری از کوکتل ها خود از انواع مشروب هستند که در خارج فراوان است ولی در ایران تهیه آن اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل است. بنابراین باید فقط امکانات موجود در ایران را مد نظر داشت وگرنه نوشتن مقاله ای درباره آن کاملا نابجا و بی ارزش است. با اینحال بچشم و مقاله یک نوع آن که امکان تهیه آن هست آماده و بزودی پست میشود.
موفق باشید
ساقی

Blogger انتهورا said...
با سلام به دوست عزیز علی 56
دوست عزیز نکته ای را فراموش نکنید که مرحله دوم تخمیر حتما قرار نیست با فعالیت تخمیری و خروج گاز همراه باشد. مرحله دوم برای آنست که با مساعد بودن شرایط اگر هنوز قندی در شراب موجود است بتواند تخمیر شود ولی از آن مهمتر آنکه شراب به آرامی رسوب کرده و ذرات معلق فرونشین کنند. هیچ اشکالی در کار نیست و بگذارید تا مدت گفته شده در دستورالعمل این مرحله آرامش طی شود و سپس آنرا شیشه کنید.
موفق باشید
ساقی

Blogger انتهورا said...
با سلام بدوست عزیز امید
با تشکر از محبت شما از ارسال مطلب. امید که مورد استفاده دوستانی که علاقه دارند قرار گیرد.
موفق باشید
ساقی

Blogger انتهورا said...
با سلام به دوست عزیز علیرضا
متاسفانه روشی را که شما اشاره کرده اید (اضافه کردن شیرینی زیادتر در هنگام تخمیر) مورد تائید حقیر نیست. اضافه کردن شیرنی باید در مرحله دوم تخمیر و پس از تصفیه شراب انجام شود آنهم شرابی که بخواهند شیرینتر شود و یا درجه الکلی آن خیلی پائین باشد و در این مورد باید مرحله اول و دوم آبسنجی انجام شده باشد و میزان دقیق شیرینی را از اختلاف این دو عدد بدست آورد. روش بکار برده شده شما فقط باعث شیرین شدن زیاد از حد شراب میشود.
موفق باشید
ساقی

Blogger انتهورا said...
با سلام به دوست عزیز س. ب.
تشکر و سپاس از لطف و محبت شما دوست عزیز ،
1- یکی از بهترین شرابها از این روش تهیه میشود و صد البته بشرط آنکه قبلا کاملا تمیز و صدعفونی شده باشد.
2- تهیه شراب در ظرف شیشه ای را باید صحیح ترین روش تهیه شراب دانست ولی از آنجا که امکان تهیه بشکه با ظرفیت بالا در ایران بسیار کم است حقیر اشاره ای به آن نمیکنم.
اگر دقت کرده باشید در تمام مقالات نوشته شده سعی کامل بر آنست که با امکانات موجود هماهنگی داشته و استفاده از بسیاری از ابزارهای مدرن که تهیه آن در ایران حتی مشکل است خودداری میشود.
3- اگر منظور شما قبل از شروع به تخمیر است پاسخ منفی است و اگر پس از شروع مرحله دوم تخمیر است پاسخ مثبت است و اگر شراب به روش طبیعی تخمیر میشود هیچ اشکالی در چیش نمیآورد.
موفق باشید
ساقی

Blogger انتهورا said...
با سلام بدوست عزیز سهیل
شما توضیح نداده اید که شراب خام را صاف کرده اید یا نه. بهر حال این اشکال را میتوان با استفاده از فیلتر ذغالی حل نمود و همچنین اگر به مقاله زیر و پاسخ دوم مراجعه کنید راههای دیگر را خواهید یافت:
http://meysara4.blogspot.com/2007/11/blog-post_9909.html
موفق باشید
ساقی

Blogger انتهورا said...
با سلام به دوست عزیز سهیل
لطف کنید سری به اطراف سپه و جمهوری بزنیدکه مطلوب را خواهید یافت ولی قبلا مقاله زیر و پاسخ 15 مراجعه کنید:
http://meysara4.blogspot.com/2007/11/blog-post_9909.html
برای اطلاعات بیشتر نیز به مقاله زیر رجوع کنید:
http://meysara4.blogspot.com/2007/11/blog-post_426.html
موفق باشید
ساقی

Blogger soheil said...
ساغی جان سلام
باسپاس از صبر وحوصله جنابعالی منظور از قرص آب اکسیژنه همان قرصی است که فروشگاه های لوازم ارایش دارند وبرای رنگ مو استفاده می شود یانه وبرای بیست لیتر شراب کافی است یانه
در ضمن من شراب خام راصاف کرده بودم
ولی زلال نبود با تشکر

Anonymous ناشناس said...
با عرض سلام

لطفا توضیح بدید کار قفل هوا چیه ؟ و در کجا باید نصب بشه ؟ و قراره چکار کنه ؟ و چه اتفاقی قراره بیوفته ؟ تا چه زمان قفل هوا رو چکار کنیم ؟ مرسی

************************************

Anonymous ناشناس said...
با عرض سلام

لطفا توضیح بدید کار قفل هوا چیه ؟ و در کجا باید نصب بشه ؟ و قراره چکار کنه ؟ و چه اتفاقی قراره بیوفته ؟ تا چه زمان قفل هوا رو چکار کنیم ؟ مرسی

************************************