همکار جدید

میدانیم یکی از عوامل پیشرفت انسان تغییرات است. ماهیت و خاصیت تغییر آنست که زندگی بشر را از سکون به تداوم و حرکت وادار میکند. هر کس تابع تغییرات نباشد در حقیقت در جا میزند و پیشرفتی در زندگی و بخصوص آینده وی پدید نمیآید.

آینده این وبلاگ نیز بدون تغییرات جدید و تکامل امکان پذیر نیست و هر روز باید با برنامه ای حساب شده نسبت به گسترش و تکمیل آن کوشید. در این راه لازم است مقالات گسترده تر و با توضیحات بیشتر ، نکات مبهم را روشن و با انتشار تکنیک های پیچیده جدید ، راه را برای آیندگان هموار و شکوفا ساخت. از طرفی دوستان به این نکته رسیده اند که منظور از تهیه مشروبات الکلی بخصوص شراب و آبجو ، مستی و بیخبری نیست بلکه هنریست باستانی که باید آنرا زنده نگهداشت و برای آیندگان بیادگار گذاشت.

از مدتها پیش بطور ضمنی یا آشکار از دوستان عزیز خواهش کردم که در این امر مرا یاری کنند و اذعان باید کرد که کسانی از دور و نزدیک آمادگی خود را اعلام داشتند و نمونه آنرا در طول مسافرت خود شاهد بودیم.

مقالات منتشر شده شاید راهگشایی برای دوستان باشند ولی یکی از مشکلاتی که در ادامه راه این وبلاگ وجود دارد مسثله پیچیده پرسش و پاسخ و بزبان ساده ستون نظرات است. بسیاری از سوالاتی که توسط دوستان ارسال میشود شامل راه حل و پاسخهایی است که طبقه بندی نشده و با انتشار مقاله جدید ، پرسش و پاسخهای گذشته نیز فراموش میشود و کمتر کسی به این موضوع مهم توجه میکند که اغلب پرسش ها و پاسخها تکراری و گاهی ده ها بار به سوال مشابه پاسخ داده شده است. البته علت این امر را نمیتوان عدم توجه دوستان نامید بلکه هر روز گروه جدیدی به خیل دوستان اضافه میشوند.

از آنجا که تشریک مساعی دوستان را در طول راه اندازی این وبلاگ شاهد بوده و هستم و امروز زمان آنست که مسئولیت های بیشتری را بدوستان داده و از همکاری آنان استفاده بیشتری برده شود.

در این مورد لازم میدانم یکی از همکاران جدید را که مسئولیت کامل ستون نظرات (پرسش و پاسخ) را بعهده گرفته اند ، معرفی کنم. آقای سعید ه. را حتما بیاد دارید که در طول غیبت طولانی حقیر در حقیقت مسئولیت راهنمایی و حل مشکلات دوستان را بعهده داشتند ، قبول زحمت نموده و با درایت و علاقه ای که در ایشان میبینم ، این کار مهم از این ببعد به ایشان واگذار میشود.

همکاری ایشان این فرصت گرانبها را بحقیر میدهد تا بیشتر و بهتر در خدمت دوستان بوده و با بالا بردن سطح مقالات و برخورداری از دانش امروزی و صد البته با مداقه و ملاحظه امکانات موجود در ایران این کار مهم را به ثمر برسانم. نامی که خود ایشان برگزیده اند ساقی باده سرا میباشد و ایشان را نیز بهمین نام خواهیم شناخت.

بهمین منظور تغییراتی در ستون نظرات پدید آمده و پرسشگر مستقیما به وبلاگ هایی که توسط ساقی باده سرا اداره میشود ، منتقل میشوند. در هر وبلاگ فقط در یک مورد خاص بوده و پاسخ هر سوال فقط با عنوان و محتوای آن وبلاگ داده میشود. مثلا اگر سوال در مورد شراب است به وبلاگ شراب و اگر در مورد ابتکارات است به وبلاگ ابتکارات مراجعه میشود و ..... با این ترفند ذخیره کاملی از اطلاعات شامل پرسش و پاسخ مناسب و بجای دوستان ثبت شده و برای آیندگان و یا پرسشگران جدید مطالعه پاسخهای ویژه آن ستون کمک بسیار موثری خواهد بود که قبل از ارسال سوال ، پاسخهای قبلی را مورد نظر داشته و احتمالا مشکل آنها نیز حل خواهد شد.

امید آن دارم که با همکاری ایشان ، مشکلات سایر دوستان روز بروز کاهش یافته و در ضمن مجموعه بزرگی از اطلاعات و حل مشکلات ویژه آن مطلب بدست آید.

این فرصت بزرگی برای حقیر است تا فعالیت خود را در مورد مقالات جدید با تمرکز بیشتری انجام دهم.

بارور شدن این وبلاگ بدون همکاری سایر دوستان امکان پذیر نیست و امید آن دارم که در این مورد همه دوستان یاری نمائید.

برچسب‌ها:

0 Comments:
Links to this post:
ایجاد یک پیوند