نوروز بر رهروان نشاط و پاکی پیروز

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم

ای بیخبر ز لذت شرب مدام ما

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق

ثبت است بر جریده عالم دوام ما
برچسب‌ها:

0 Comments:
Links to this post:
ایجاد یک پیوند